Kvalitetsarbete 2019-03-01T14:26:50+00:00

Satsning på kvalitet & miljö

Nordic IVF & GYnekologi ISO-certifieringVi har sedan kliniken öppnade 2017 satsat på både kvalitet och miljö. Sedan november 2018 uppfyller Nordic IVF & Gynekologi i Stockholm ledningssystem kvalitets- och miljökraven enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Nordic IVF & Gynekologi har ett kvalitetsinriktat arbete. Vi är en av få klinker som har kvalitetscertifikat enligt ISO (9001:2015 och 14001:2015). Vår personal jobbar dagligen med att uppnå ständiga förbättringar och verksamheten präglas av kunskap och god stämning genom att vi arbetar i team.

Alla våra processer är dokumenterade. Journalsystemet vid kliniken är datoriserat, vilket innebär att vi förutom ökad effektivisering också kontinuerligt bearbetar material statistiskt med målet att ständigt förbättras. Kvalitetsansvarig är Kristina Brask.

 

Nordic IVF & Gynekologi      Nordic IVF & Gynekologi