Riktlinjer gällande Covid-19 under hösten 2020

Nordic IVFUnder hösten kommer vi fortsätta vår verksamhet på samma sätt som i våras, dvs att alla typer av fertilitetsbehandlingar utförs så länge du är frisk och så länge det inte förekommer några riskfaktorer för den gravida kvinnan. Verksamheten sker med ökad försiktighet för att begränsa smittspridningen bland våra patienter och personal.

VIKTIGT:
Har du symptom på förkylning, hosta eller feber måste ditt besök eller behandling skjutas upp. Notera att detta även gäller milda symptom. Ovanstående gäller också om du träffat person med bekräftad infektion med Covid-19. Vi ber er att undvika att ta med anhöriga till kliniken i största möjliga mån för att minimera smittorisken för övriga patienter och personal.

Folkhälsomyndigheten har kommit med rekommendationen att gravida kvinnor med riskfaktorer, exempelvis övervikt, högt blodtryck och diabetes, ska vara extra försiktiga gällande att utsättas för risk för smitta av Coronavirus. Hos oss innebär detta att de kvinnor som har riskfaktor eller som tidigare haft en komplicerad graviditet, kan rekommenderas att frysa sina embryon eller att skjuta upp behandlingen.

För dig som planerar starta eller har startat behandling gäller följande hos oss på Nordic IVF:

  • Friska patienter kan starta IVF-behandling, inseminationsbehandling och äggfrysning, så länge inga riskfaktorer hos kvinnan förekommer.
  • Om utveckling av symptom (hosta, feber, sjukdomskänsla, trötthet) uppstår under pågående behandling måste stimuleringen avbrytas. Vi erbjuder då omstart i senare skede. Ingen debitering sker för avbrytande.
  • De patienter som känner oro för att bli gravida erbjuds möjlighet att frysa alla embryon av god kvalitet, för att planera in återföring i ett senare skede.
  • Vi avråder inte från återföring av fryst embryo men föreslår att den som ändå känner oro skjuter upp planerna på behandling.
  • För patienter bosatta i utlandet gäller särskilda villkor i samband med IVF-behandling, fråga sjuksköterskorna/barnmorskorna vad som är aktuellt.

Ovanstående råd kan komma att ändras om påbud från myndigheter inkommer eller kunskapsläget ändras. Vi informerar Er här via vår hemsida samt via sociala medier om våra riktlinjer ändras. Ni är naturligtvis välkomna att ringa oss om ni har frågor.

Ni når oss på 08-88 77 00 (Stockholm), 031-333 09 70 (Göteborg) eller 040-15 00 60 (Malmö).

 

 

2021-01-11T13:23:44+01:00 augusti 14th, 2020|Categories: Äggfrys, Donatorinsemination, Göteborg, IVF-behandling, Malmö, Nyhet, Press och media, Stockholm|