Utredning/IVF-behandling 2017-10-25T16:50:40+00:00

Kostnad IVF Behandling

Priser för utredning och IVF-behandling i Malmö och Göteborg

Möjlighet till bruttolöneavdrag finns, för mer information hittar du här.

Läkarkonsultation 1 200 kr
Fertilitetsutredning (privat)
– (inkluderar nybesök, återbesök, ultraljud, hormonprover och spermaprov).
3 000 kr
Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Göteborg
– 
pris per person och besök, frikort gäller, samarbete med Göteborgs Kvinnoklinik.
200 kr
Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Malmö
pris per person och besök, frikort gäller, samarbete med Limhamns Kvinnoklinik.
300 kr
IVF-behandling
 (inklusive standard-IVF eller ICSI)
29 000 kr
TESA/PESA
 IVF-behandling med ICSI och operativ uttagning av spermier.
34 000 kr
Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar
– kvinnans ålder < 39 år*
57 000 kr
Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar
 kvinnans ålder 39-41 år*
69 000 kr
Frysning och förvaring av embryon upp till 5 år 4 000 kr
Frysning och förvaring av spermier per år 5 000 kr
Återföring av frysförvarade embryon 11 000 kr

*För båda paketavtal krävs ett godkännande av behandlande läkare. Paret skall efter utredning bedömts ha en för åldern normal chans till graviditet och barn med IVF. Kvinnan ska ha en normal ovarialreserv. Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar med färska embryon utan att en behandling har lett till barn. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Behandlingsserien är avslutad då en behandling ger upphov till barn. Övriga detaljer kring paketavtalen kan erhållas på kliniken.

Läkemedelskostnader ingår inte i behandlingspriset, för mer information se allmänna villkor.
Utökad utredning eller provtagning i samband med infertilitetsutredning och behandling debiteras enligt gällande prislista.

Nyhet!

För er som är landstingsanställda i Region Halland, nu finns det möjlighet att vid en privat IVF-behandling göra bruttolöneavdrag på behandlingskostnaden.