Priser äggfrysning 2019-04-05T12:21:08+00:00

NordicIVF_juni-17_B88A1606  

Äggfrysning priser

Priser för äggfrysbehandling finns att hitta i prislistor hos respektive klinik – StockholmGöteborg och Malmö.

Läkemedelskostnader ingår inte i behandlingspriset, för mer information se allmänna villkor.
Utökad utredning eller provtagning i samband med fertilitetsbedömning och äggfrysning debiteras enligt gällande prislista.