Priser äggfrysning 2018-06-26T11:52:00+00:00

NordicIVF_juni-17_B88A1606  

Äggfrysning priser

Priser för äggfrysbehandling i Göteborg

Priser för äggfrysbehandling i Stockholm

Läkemedelskostnader ingår inte i behandlingspriset, för mer information se allmänna villkor.
Utökad utredning eller provtagning i samband med fertilitetsbedömning och äggfrysning debiteras enligt gällande prislista.