• Nashwan Jalal Markus Nordic IVF Stockholm
Nashwan Jalal Markus 2021-03-04T11:59:59+00:00

Project Description

Nashwan Jalal Markus

Laboratoriechef/ Embryolog

Nashwan har Magisterexamen (Msc) i biologi och har tidigare arbetat inom virus-lab samt cellbiologi, inom forskning om bröstcancer vid Linköpings Universitet. Sedan 2009 jobbade han på Karolinska Universitetssjukhuset, inom andrologi samt reproduktionsmedicin och 2017 blev han ESHRE-certifierad embryolog. Nashwan arbetar som laboratoriechef hos oss på Nordic IVF & Gynekologi sedan februari 2021.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.