• Linda Norden Nordic IVF & Gynekologi
Linda Nordén 2020-09-07T14:48:41+00:00

Project Description

Linda Nordén

Embryolog

Linda är legitimerad biomedicinsk analytiker och ESHRE-certifierad embryolog sedan 2014. Hon har arbetat som embryolog sedan 1999, både vid offentliga och privata IVF-kliniker, och arbetar hos oss på Nordic IVF & Gynekologi sedan 2020. 

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.