Ofrivillig barnlöshet 2018-11-29T14:38:29+00:00

Ofrivillig Barnlöshet

Sökt efter ofrivillig barnlöshet? Vi ska försöka svara på era frågor. Trots att var sjätte par har svårt att bli gravida pratas det inte så mycket om ofrivillig barnlöshet i samhället.

Det blir dessutom allt vanligare i takt med att man väntar längre med att bilda familj. De flesta par förväntar sig att bli gravida ganska snart efter att de slutat med preventivmedel, men när tiden går och inget händer kommer många olika typer av känslor fram – ilska, skuld och avundsjuka. Det är inte så konstigt att man väljer att inte prata öppet om problemet. Alla par kan dessvärre inte få hjälp med ofrivillig barnlöshet. Utvecklingen går dock framåt och IVF som metod blir alltmer lyckosam. För att utreda om det rörs sig om ofrivillig barnlöshet är viktigt att komma i kontakt med en gynekolog eller IVF-klinik så snart som möjligt.

Vad beror ofrivillig barnlöshet på?Ovfrivillig Barnlöshet

Medan mannens spermier hela tiden nybildas är kvinnans ägganlag redan färdigbildade i äggstockarna när hon föds. Från den första menstruationen förbrukas varje månad ett stort antal anlag för att säkerställa ägglossning. Ofrivillig barnlöshet drabbar både män och kvinnor i lika stor omfattning. I 30 % av fallen beror det på kvinnan, i 30 % på mannen och i 30 % på båda – i resterande fall hittas ingen orsak.

Känslomässiga aspekter

Att genomgå en fertilitetsutredning och behandling är påfrestande för alla par. Många beskriver det som en känslomässig ”berg-o-dalbana” mellan hopp och förtvivlan. Ofta infinner sig oftast en känsla av maktlöshet. Det kan finnas behov att prata med utomstående för att lättare hantera känslorna. Önskas samtalsterapi hör av dig till kliniken.

Besök oss i Stockholm, Göteborg eller Malmö på Nordic IVF.

Välkomna!