Ny lagstiftning gällande frysförvarade embryon

Enligt nuvarande lagstiftning får befruktade ägg vara nedfrysta i högst 10 år, vilket är dubbelt så länge jämfört med tidigare då bara 5 år var tillåtet. Detta bidrar till att fler har chans att kunna planera sina behandlingar i sin egen takt.

Hur fungerar det?

Hos oss på Nordic IVF gäller samma upplägg som förut, att de första fem åren betalas med en engångsavgift. När 5 år passerat skickar vi årligen en faktura till er angående förlängning av frysförvaringstiden. Embryona förvaras hos oss så länge den årliga avgiften betalas, i maximalt tio år.

Gäller detta även för oss som fryst embryon innan lagen ändrades?

Ni som har frysta embryon sedan år 2014-2018 hos oss, kommer få ett brev hemskickat för att ha möjlighet att ta del av denna förlängning.

Kan man förvara längre än tio år?

Patienter som har frysta embryon hos oss har möjlighet att söka dispens för förlängd frysförvaring efter 10 år, vilket görs hos Socialstyrelsen. Eventuell dispensansökan ska skickas in i god tid innan frystidens slut och det är viktigt att tänka på att meddela oss om ni söker dispens och även när ni fått besked från Socialstyrelsen.

Nordic IVF    Nordic IVF  

 

2019-04-15T08:02:16+00:00 april 15th, 2019|Categories: Göteborg, IVF-behandling, Malmö, Nyhet, Press och media, Stockholm|