En film om kliniken 2018-04-16T10:50:00+00:00

Malmo NIC 160216 red logga

Våra filmer

Här kan du se vår film om kliniken i Malmö samt våra informationsfilmer. Våra informationsfilmer visar olika delar av vår verksamhet – hur de olika behandlingsmetoderna går till, hur ett patientpar upplever IVF-behandling, samt utvecklingen av ett embryo från befruktning till dag 5. Filmerna är producerade av Elin Bryngelsson Lidestedt. Filmerna En IVF-behandling, Ett par berättar, Äggfrysning samt Insemination med donerade spermier är inspelade på vår systerklinik Nordic IVF Göteborg.

En film om kliniken

En film om kliniken

ivf behandling

En IVF-behandling

Embryoutveckling från dag 0 till 5

Embryoutveckling från dag 0 till 5

Ett par berättar om IVF


Äggfrysning

Nordic IVF bild film insemination
Insemination med donerade spermier