Kvalitetsdag

Verksamhetschefer, kvalitetsansvarig och operativ chef från Nordic IVF deltog i SSRMs kvalitetsdag under den 25 oktober. SSRM står för Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin.

Programmet för dagen syftade till att informera om nyheter angående kvalitets- och säkerhetsarbete på IVF-kliniker och riktade sig främst till kvalitetssamordnare och verksamhetsansvariga. Under dagen gjordes djupdykning inom områden som GDPR, riskanalyser, hantering av klagomål från patienter, samt ackreditering av IVF-lab.

 

2018-12-19T07:44:52+00:00 oktober 25th, 2018|Categories: Malmö, Nyhet, Press och media, Stockholm|