HBTQ-diplomering

HBTQ NI malmo
Nordic IVF Center Malmö är nu HBTQ-diplomerad! All personal har genomgått en HBTQ-utbildning anordnad av Enheten för sexuell hälsa, Hudkliniken, Södersjukhuset. Fokus har varit synliggörande, termer, begrepp och historia. Vi har också diskuterat kring normer och utanförskap, minoritetsstress och hälsa samt bemötande i vården. För oss är det viktigt att alla patienter, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning blir bemötta med respekt och professionalitet samt känner sig välkomna.

Kliniken i Göteborg står på tur att bli certifierad inom snar framtid.

 

 

 

 

 

2017-10-25T14:28:00+00:00 mars 16th, 2017|Categories: Äggfrys, Donatorinsemination, IVF-behandling, Malmö, Nyhet, Press och media|