Studier 2017-11-09T13:34:14+00:00

Studier

IVF erbjuder stora möjligheter med nya tekniker såsom långtidsodling av embryon och nya frystekniker. Det är viktigt att följa upp, utveckla nya behandlingsmetoder och bidra till att IVF kan utföras så säkert och skonsamt som möjligt. Forskning är därför en viktig del av verksamheten på Nordic IVF.

webbNordicIVF_April-17_B88A8132

Äggfrysning

Nordic IVF Göteborg var först med att erbjuda äggfrysning i Sverige. När metoden introducerades väckte det mycket reaktioner från både professionen och allmänheten. Vi tycker det är viktigt att föra etiska och principiella diskussioner om detta nya behandlingsalternativ och arbetar aktivt för nationella riktlinjer. Tillsammans med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet har vi genomfört en studie för att undersöka allmänhetens inställning till äggfrysning av såväl medicinska som icke-medicinska skäl (se nedan).

NordicIVF_juni-17_B88A1631

 

Svenska kvinnor positiva till nya behandlingsalternativ med assisterad befruktning

I studien har vi undersökt hur allmänheten ställer sig till nya behandlingsmöjligheter med assisterad befruktning. Majoriteten av deltagarna i studien var positivt inställda till äggfrysning oavsett skäl, fertilitetsbehandling för ensamstående och livmoderdonation medan något färre var positivt inställda till surrogatmödraskap.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Här kan ni läsa en sammanfattning.

IVF-graviditeter i högre ålder inte mer riskfyllda än spontana graviditeter

Vi vet sedan tidigare att graviditeter efter assisterad befruktning är mer riskfyllda än spontana graviditeter. Högre ålder hos kvinnan är också en riskfaktor vid båda typerna av graviditeter. Vi har, i en stor nordisk studie tillsammans med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och flera andra nordiska universitet, undersökt hur hög ålder påverkar risken vid IVF. 40 000 graviditeter efter assisterad befruktning och 260 000 spontana graviditeter ingick i studien. Studien visar att högre ålder hos mamman inte är en lika uttalad riskfaktor vid assisterad befruktning som vid spontan graviditet. Även om risken för komplikationer ökar med ökande ålder i båda grupperna så ökar den inte mer i IVF-gruppen än för spontan graviditet. Tydligast såg man detta när det gäller för tidig födsel och låg födelsevikt. För den stora grupp kvinnor som genomgår IVF vid högre ålder känns det betryggade att IVF-graviditeter i högre ålder inte verkar vara mer riskfyllda än spontana graviditeter.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Fertility and Sterility. Här finns en sammanfattning av artikeln.

Kvalitet

Under hösten 2016 genomförde vi tillsammans med samtliga landets IVF-kliniker en nationell kvalitetsenkät, sk KUPP där alla par som genomgått ägguttag får svara på en webbaserad enkät. Datainsamlingen visar hur man ur patientperspektiv upplever tillgänglighet, information, medicinsk vård, bemötande etc. Enkäten genomförs med 1 1/2 års intervall på samtliga IVF-kliniker i Sverige. Resultat finns på Q-IVF.

NordicIVF_April-17_B88A7954

Resultat från KUPP hösten 2016

Det här tyckte Ni var bra:

  • Mycket kunnig och trevlig personal
  • Bemötandet från alla yrkeskategorier
  • Personalens omtanke och engagemang

Det här tyckte Ni att vi behöver bli bättre på:

  • Tillgänglighet på telefon
  • Information om embryoutvecklingen och om tiden efter återföringen
  • Information om möjligheten att träffa psykolog/kurator