Priser 2021-04-01T08:10:34+00:00

Nordic IVF Göteborg   Nordic IVF Göteborg

Priser för utredning och behandlingar i Göteborg

Läkarkonsultation
För planering av behandling. Kostnad: 1 700 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Göteborg
Pris per person och besök, frikort gäller, i samarbete med Göteborgs Kvinnoklinik.
Bokas via www.gbgkk.se eller ring 031-700 12 90. Vid bokning måste bådas personnummer uppges. (Saknas svenskt personnummer kostar besöket 2100 kr. Kostnad tillkommer för ev provtagning.)
Kostnad: 300 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 700 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 41 000 kr

Paket om 2 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 60 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 76 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 82 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 87 000 kr

Frysning och förvaring av embryon upp till 5 år
Kostnad: 4 400 kr

Frysförvaring av embryon efter 5 år, per år
Kostnad: 3 500 kr/ år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 18 000 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 9 000 kr

Frysning av spermier, inklusive förvaring upp till 18 månader
Kostnad: 2 700 kr

Frysförvaring av spermier per år (efter 18 månader)
Kostnad: 3 500 kr

*För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn med IVF. Bedömning görs av läkaren. Kvinnan ska ha en normal äggreserv (AMH ≥ 1 µg/L). Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar med färska embryon utan att en behandling har lett till barn. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Behandlingsserien är avslutad då en behandling ger upphov till barn. Övriga detaljer kring paketavtalen kan erhållas på kliniken.

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 700 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

IVF-behandling med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 49 000 kr (exkl familjerätt)

Efterföljande IVF-behandling med donerade spermier
Kostnad: 39 000 kr (exkl familjerätt)

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 39 000 kr (exkl familjerätt)

Äggackumulering + IVF-behandling med donerade spermier
Innefattar totalt 3 ägguttag; vid de första två fryses äggen, och vid det tredje görs IVF med donerade spermier på både de tinade äggen och de färska äggen från tredje ägguttaget.
Kostnad:  87 000 kr (exkl familjerätt)

Familjerätt – mer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 000 kr

Frysning och förvaring av embryon upp till 5 år
Kostnad: 4 400 kr

Frysförvaring av embryon efter 5 år, per år
Kostnad: 3 500 kr/ år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 18 000 kr

När delar av IVF-behandlingen sköts av en läkare på hemorten, sk distansläkare, betalas en del av behandlingskostnaden till Nordic IVF Göteborg och en del till läkaren på hemorten.

Vad kan skötas på hemorten av distansläkaren?
I vissa fall gäller det planering av hormonstimulering, ultraljud och efterbehandling. I andra fall kan det gälla enbart ultraljudsundersökning. Ägguttag och återföring sker alltid hos oss på Nordic IVF.

Ring oss om du vill veta mer om kostnaden eller ha annan information om behandlingen! Du når oss på 031-333 09 70.

Här finns mer information om vilka distansläkare vi samarbetar med.

Insemination

Makeinsemination
Kostnad: 10 000 kr

Insemination med donerade spermier

Utredning inför donatorinsemination
Läkarbesök/ HSS (kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 300 kr per besök

Klicka på länken för att komma till bokning hos vår systerklinik Göteborgs Kvinnoklinik.

Läkarkonsultation
För planering av behandling. Kostnad: 1 700 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier) Kostnad: 16 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Donatorinsemination – 3 behandlingar*
(Inklusive spermier) Kostnad: 36 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Familjerätt – mer information finns här.
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Hormonstimulering med tabletter
Kostnad: 3 200 kr

Hormonstimulering med injektioner
Kostnad: 9 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 000 kr

* Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Utredning/fertilitetsbedömning inför äggfrys
Inklusive blodprov för äggreserv (AMH)  samt undersökning. Kostnad: 5 000 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 700 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 35 000 kr

Efterföljande äggfrysbehandling
Kostnad: 29 000 kr

Paket om 3 äggfrysbehandlingar
Kostnad: 77 000 kr

IVF-behandling med egna frysta ägg 
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 30 000 kr

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 39 000 kr (exkl familjerätt)

Frysförvaring av obefruktade ägg per år
Kostnad: 3 500 kr

Ägglossningsstimulering hormontabletter/Letrozolstimulering
Kostnad: 3 200 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 9 000 kr

Spermaprovsanalys (endast i samband med utredning/ behandling)
Kostnad: 1 150 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 200-600 kr/ prov

Enstaka ultraljud
Kostnad: 1 700 kr

HSS, kontrastundersökning av passage i äggledarna
(endast i samband med utredning och behandling.)
Kostnad: 2 900 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 9 000 kr

Kromosomanalys (endast i samband med utredning och behandling. Ej fosterdiagnostik.)
Kostnad: 6 300 kr

Besök hos psykoterapeut – Releasepsykoterapi
Kostnad: 950 kr/ person eller 1 200 kr/ par

Önskar du delbetala? Mer information hittar du här.

Läs våra allmänna villkor.