Frågor & svar om äggfrysning 2017-12-15T12:17:12+00:00

Vanliga frågor & svar om äggfrysning

Hur många ägg har en kvinna?

En kvinna har ca 400 000 ägganlag i sina äggstockar när hon föds. Av dessa så leder ca 400 st till ägglossning. Antalet ägganlag, den så kallade äggreserven, är individuell och beror bland annat på ålder, sjukdomar/medicinering och genetiska faktorer. Under varje menscykel påbörjar flera ägg sin utmognad men vanligtvis är det bara ägg som mognar helt och som frigörs vid ägglossningen. Vid en hormonstimulering (som sker inför äggfrysning) är målet att få flera ägg att nå full mognad och hämta  ut dem från äggstockarna innan ägglossning sker.

När sker den naturliga minskningen av äggcellernas mängd och kvalitet?

Kvinnan har vid tiden för puberteten ca 400 000 äggceller i äggstockarna. Det sker sen en kontinuerlig reduktion av denna äggcellsdepå så att alla äggceller har försvunnit vid tiden för klimakteriet (genomsnitt ca 51 års ålder). Detta medför att kvinnans största chanser till att naturligt uppnå graviditet är i tidiga delen av den fertila perioden. Chanserna till spontan graviditet är vid 20-25 års ålder över 80% men vid 35-39 års ålder under 50%. Chanserna till graviditet i åldern över 43 år är mycket små.

Vilken åldersgrupp av kvinnor kan komma ifråga för äggfrysning?

Äggfrysning kan ske från 18 års ålder till en ålder kring 40 år. Vid ålder över 35 år kan uppskattning av antalet kvarvarande äggceller göras genom  hormonet AMH och ultraljudsundersökning. Vid högre ålder (40 år) finns begränsad kunskap hur äggfrysning påverkar framtida fruktsamhet.

Hur går hormonstimulering och äggcellsfrysning till?

NordicIVF_April-17_B88A7816  NordicIVF_juni-17_B88A4275  webbNordicIVF_April-17_B88A7788

Behandlingen går till på samma sätt som hormonstimulering inför vanlig IVF (se avsnittet ”så går det till”). För att kunna frysa ett lagom antal ägg måste kvinnan genomgå en hormonstimulering  (ges som dagliga injektioner) som får äggstockarna att mogna ut flera ägg samtidigt. Ca 10 äggblåsor per stimulering är ett lagom antal. En sådan hormonbehandling startas oftast i anslutning till en mens och pågår i ca 10 dagar. Den naturliga hormoninsöndringen som styr äggstockarnas funktion blockeras samtidigt genom ett antihormon (sk antagonist) vilket förhindrar för tidig ägglossning. Man följer behandlingseffekten med blodprov och/eller ultraljud vid 2-3 tillfällen och när äggblåsorna är lagom stora ges en spruta med ägglossningshormon får äggcellerna att slutmogna samtidigt. Äggcellerna uthämtas ur äggblåsorna genom ultraljudsledd punktion och tas snabbt omhand av laboratoriepersonal för preparation och nedfrysning.

Hur länge kan äggcellerna förvaras nedfysta?

Äggcellerna kan förvaras i flytande kväve under många år utan att de påverkas. Förvaringstiden beror på vilken ålder kvinnan har vid äggfrysning och senare vid återinsättande. Vid äggfrysning anges internationellt ofta en ålder på ca 45 år för att kvinna ska få tillbaka sina äggceller i syfte att bli gravid.

NordicIVF_juni-17_B88A1697  NordicIVF_juni-17_B88A1765

Hur kan jag senare använda de nedfrysta äggcellerna för att bli gravid?

När det är aktuellt med graviditet får din partner lämna spermier. Äggcellerna tinas och därefter befruktas de i laboratoriet som vid vanlig IVF.

Vad är chanserna till graviditet med nedfrysta ägg?

I en nyligen genomförd stor randomiserad studie vid IVI fann man att chanserna till graviditet vid IVF i ett äggdonationsprogram var lika goda om nedfrysta ägg användes jämfört med färska ägg. Ålder på kvinnorna som donerat ägg i denna studie var ca 27 år och åldern på kvinnorna som fick de donerade äggen var ca 41 år. Graviditetsfrekvensen var ca 50% i varje cykel, men man ska då vara medveten om att en del av de färska och nedfrysta äggcellerna inte kunde befruktas och att man satte tillbaks i medeltal 2 embryon i varje cykel.

Har barn som blivit till från nedfrysta äggceller ökad missbildningsfrekvens?

Det finns internationell erfarenhet och uppföljning av mer än 1000 barn som fötts efter äggcellsnedfrysning och man har inte hittat missbildningar eller sjukdomar hos dessa barn i större utsträckning än hos andra barn. Man anser därför att metoden är säker.

Vart gör jag av överblivna läkemedel?

Vissa läkemedel som sprids i naturen kan till exempel orsaka hormonella förändringar hos fiskar och groddjur. Genom att lämna in dina överblivna läkemedel till ditt apotek hjälper du till att förhindra detta. Läs mer om det här.