Frågor & svar om äggfrysning 2019-04-12T11:58:25+00:00

Vanliga frågor & svar om äggfrysning

Hur många ägg har en kvinna?

En kvinna har ca 400 000 ägganlag i sina äggstockar när hon föds. Av dessa leder ca 400 st till ägglossning. Antalet ägganlag, den så kallade äggreserven, är individuell och beror bland annat på ålder, sjukdomar/medicinering och genetiska faktorer. Under varje menscykel påbörjar flera ägg sin utmognad men vanligtvis är det bara ett ägg som mognar helt och frigörs vid ägglossningen. Vid en hormonstimulering (som sker inför äggfrysning) är målet att få flera ägg att mogna samtidigt och hämta ut dem från äggstockarna innan ägglossning inträffar.

När sker den naturliga minskningen av äggcellernas mängd och kvalitet?

Kvinnan har vid tiden för puberteten ca 400 000 äggceller i äggstockarna. Det sker sen en kontinuerlig reduktion av denna äggcellsdepå så att alla äggceller har försvunnit vid tiden för klimakteriet (genomsnitt ca 51 års ålder). Kvinnans största chans att bli spontant gravid är i tidiga delen av den fertila perioden och minskar med åren. Chanserna till spontan graviditet är vid 20-25 års ålder över 80 % men vid 35-39 års ålder under 50 %. Chansen till graviditet i åldern över 43 år är mycket liten.

Vilken åldersgrupp av kvinnor kan komma ifråga för äggfrysning?

Äggfrysning kan göras från 18 års ålder till en ålder kring 38 år. En uppskattning av antalet kvarvarande äggceller göras genom mätning av hormonet AMH och ultraljudsundersökning men äggen kvalitet kan inte mätas. Vi vet att äggkvaliteten försämras med ökande ålder, vilket är den viktigaste orsaken till ätt äggfrysning inte rekommenderas efter 38 års ålder.

Hur går hormonstimulering och äggfrysning till?

NordicIVF_April-17_B88A7816  NordicIVF_juni-17_B88A4275  webbNordicIVF_April-17_B88A7788

Behandlingen går till på samma sätt som hormonstimulering inför vanlig IVF (se avsnittet ”så går det till”). För att kunna frysa ett lagom antal ägg måste kvinnan genomgå en hormonstimulering (tas som dagliga injektioner) som får äggstockarna att mogna ut flera ägg samtidigt. Ca 10 äggblåsor per stimulering är ett lagom antal. En sådan hormonbehandling startas oftast i anslutning till en mens och pågår i ca 10 dagar. Den naturliga hormoninsöndringen som styr äggstockarnas funktion blockeras samtidigt genom ett antihormon (sk antagonist) vilket förhindrar för tidig ägglossning. Man följer behandlingseffekten med ultraljud och ibland även blodprov. När äggblåsorna är lagom stora ges en spruta med ägglossningshormon får äggcellerna att slutmogna samtidigt. Äggcellerna uthämtas ur äggblåsorna genom ultraljudsledd punktion och tas snabbt omhand av laboratoriepersonal för preparation och nedfrysning.

Hur länge kan äggcellerna förvaras nedfrysta?

Äggcellerna kan förvaras i flytande kväve under många år utan att de påverkas. Förvaringstiden beror på vilken ålder kvinnan har vid äggfrysning och senare vid återinsättande. Vid äggfrysning rekommenderar man oftast en ålder på högst 45 år för att kvinna ska få tillbaka sina äggceller i syfte att bli gravid.

NordicIVF_juni-17_B88A1697  NordicIVF_juni-17_B88A1765

Hur kan jag senare använda de nedfrysta äggcellerna för att bli gravid?

När det är aktuellt med graviditet får du och din partner komma för ett planeringsbesök för att planera återföringen. Nya undersökningar görs, blodprover tas och din partner får lämna spermier för analys. När behandlingen startar tinas äggen och befruktas genom mikroinjektion. Några dagar senare förs ett befruktat ägg in i livmodern.

Från och med 2019-01-01 är det tillåtet för privatkliniker att utföra IVF med donerade spermier, vilket även kan vara en möjlig metod för ensamstående kvinnor, eller samkönade kvinnliga par som har frysta ägg. Metoden ger också chans till graviditet för de olikkönade par där mannen saknar egna spermier.

Vad är chanserna till graviditet med nedfrysta ägg?

I stor randomiserad studie vid IVI fann man att chanserna till graviditet vid IVF i ett äggdonationsprogram var lika goda om nedfrysta ägg användes jämfört med färska ägg. Chansen att bli gravid är alltså jämförbar med konventionell IVF-behandling och starkt beroende av kvinnans ålder då äggen fryses ned. Ålder på kvinnorna som donerat ägg i denna studie var ca 27 år och åldern på kvinnorna som fick de donerade äggen var ca 41 år.

Har barn som blivit till från nedfrysta äggceller ökad missbildningsfrekvens?

Det finns internationell erfarenhet och uppföljning av flera tusen barn som fötts efter äggcellsnedfrysning och man har inte hittat missbildningar eller sjukdomar hos dessa barn i större utsträckning än hos andra barn. Man anser därför att metoden är säker.

Vart gör jag av överblivna läkemedel med hormoner i?

Vissa läkemedel som sprids i naturen kan till exempel orsaka hormonella förändringar hos fiskar och groddjur. Genom att lämna in dina överblivna läkemedel till ditt apotek hjälper du till att förhindra detta. Läs mer om det här.