Frågor & svar ang vaccinering

Nordic IVF Malmö Caroline LarssonVi får många frågor från er patienter angående hur man ska ställa sig till vaccinering mot Covid-19. Här har vi samlat de viktigaste frågorna och svaren:

Skall man vaccinera sig innan IVF-behandling?
De två vacciner som för närvarande är aktuella i Sverige är vaccin från Comirnaty (Pfizer/BioNTec) och Moderna. Dessa vaccin har i djurstudier inte visats ha någon negativ effekt av vaccinet på fertilitet, reproduktion och fosterutveckling. På denna grund kan vaccinet ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning.

Om vaccin inte är tillgängligt eller om man själv valt att inte genomgå vaccination kan man ändå genomgå IVF-behandling. I de fall kvinnan har riskfaktorer (risk för komplikationer under graviditet) rekommenderas dock att vaccination genomförs innan graviditet.

Om vaccination utförs, hur länge skall man vänta innan  man kan starta IVF-behandling?
Rekommendationen är man kan starta sin IVF-behandling efter att vaccinationen är avslutad.

Kan man vaccinera sig under pågående graviditet?
Eftersom vaccinet (Pfizer och Moderna) inte är levande är det möjligt att vaccinera sig under graviditet även om det i nuläget inte finns någon större erfarenhet eller data kring detta. Fördelar och risker måste övervägas. I nuläget kommer inte gravida att (enligt godkännandet av EMA och läkemedelsverket) att ingå i den grupp som generellt rekommenderas vaccination. För gravida med riskfaktorer för allvarlig Covid19 infektion bör en individuell bedömning göras.

Får partners/anhöriga som blivit vaccinerade följa med på besöken?
Restriktionerna gällande partner att medfölja till kliniken kvarstår tillsvidare oavsett om vaccination skett eller inte.

Rekommendationer är baserade på INFPREG samt ESHRE.

 

Riktlinjerna kan komma att ändras, håll utkik här på vår webb samt i våra sociala medier.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss!

 

2021-02-25T08:58:45+00:00 januari 18th, 2021|Categories: Göteborg, Malmö, Nyhet, Press och media, Stockholm|