Priser 2019-04-05T09:26:30+00:00

Priser

Kostnader för donatorinsemination, både utredning och behandling, samt övriga priser hittar du i våra prislistor hos varje klinik – Stockholm, Göteborg och Malmö.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande priser och behandling, vi finns på 08-88 77 00 (Stockholm), 031-333 09 70 (Göteborg) eller 040-15 00 60 (Malmö).

Nordic IVF Stockholm