Priser 2019-01-31T16:02:25+00:00

Priser

Priserna gäller från och med 1 februari 2019. 

Utredning inför donatorinsemination

Läkarbesök/ HSS
(kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 300 kr

Klicka på länken för att komma till bokningen. Limhamns Kvinnoklinik.

Donatorinsemination

Läkarbesök för start av behandling.
Kostnad: 1 500 kr

Donationsbehandling i naturlig cykel
(Inklusive spermier). Kostnad: 15 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Paket 4 behandlingar*
Kostnad: 45 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Familjerätt – mer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Hormonstimulering med tabletter
Kostnad: 2 500 kr

Hormonstimulering med injektioner
Kostnad: 5 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 1 500 kr

* För paket­avtal krävs ett godkännande av behandlingsansvarig läkare samt att kvinnan är ≤39 år. Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Priserna gäller från och med 1 februari 2019. 

Utredning inför donatorinsemination


Läkarbesök/ HSS
(kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 300 kr

Klicka på länken för att komma till bokningen –  Göteborgs Kvinnoklinik.

Donatorinsemination

Läkarbesök för start av behandling.
Kostnad: 1 600 kr

Donationsbehandling
(Inklusive spermier). Kostnad: 15 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Paket 3 behandlingar*
Kostnad: 35 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Familjerätt – mer information finns här.
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Hormonstimulering med tabletter
Kostnad: 3 000 kr

Hormonstimulering med injektioner
Kostnad: 8 500 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 000 kr

* Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Utredning inför donatorinsemination

Läkarbesök/ HSS
(kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 350 kr

Donatorinsemination

Läkarbesök för start av behandling.
Kostnad: 1 000 kr

Donationsbehandling
(Inklusive spermier). Kostnad: 14 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Paket 3 behandlingar*
Kostnad: 35 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Familjerätt – mer information finns här.
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Hormonstimulering med tabletter
Kostnad: 2 500 kr

Hormonstimulering med injektioner
Kostnad: 8 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 000 kr

* Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Nordic IVF Stockholm