IVF med donerade spermier 2019-04-18T13:22:00+00:00

IVF med donerade spermier

Den 1 januari 2019 blev det i Sverige tillåtet för privatkliniker att erbjuda sina patienter IVF med donerade könsceller. Alla våra kliniker har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att utföra med IVF-behandling med donerade spermier, sedan april 2019.

Hur går det till?

IVF med donerade spermier är en metod för dem som är i behov av IVF men inte har några egna spermier. Det kan alltså vara samkönade kvinnliga par, ensamstående kvinnor eller olikkönade par där mannen saknar egna spermier.

Inför behandlingen görs en fertilitetsutredning som kompletteras med en psykosocial utredning tillsammans med en beteendevetare. Detta är obligatoriskt för alla patienter som ska göra behandling med donerade könsceller. Under detta samtal går man bland annat igenom hur livssituationen ser ut, hur man ser på föräldraskapet samt vikten av att berätta för sitt kommande barn att det kommit till genom donation.

När utredningen är klar träffar man en IVF-läkare som planerar behandlingen. Först sker en hormonstimulering av kvinnan som ska bära barnet, vilken följs upp av läkaren med ultraljud. När ett antal äggblåsor på äggstockarna blivit tillräckligt stora bestäms vilken dag äggen ska tas ut. Ägguttaget sker genom att äggblåsorna punkteras med en nål och vätskan med äggen förs genom en slang till ett provrör. Senare samma dag befruktas äggen med de donerade spermierna och odlas därefter några dagar. Efter 2, 3, eller 5 dagar efter befruktning sker återföringen, genom att embryot förs in i livmodern med hjälp av en tunn slang. Efter ca 3 veckor kan kvinnan göra ett graviditetstest för att se om behandlingen lyckats.

Nordic IVF Stockholm     

Barnet

Varje barn har rätt att få reda på information om sitt ursprung, och det är därför som alla ägg- och spermiedonatorer som är tillåtna att användas i Sverige har en öppen identitet. Det innebär att när barnet nått en mogen ålder kan det få redan på information om donatorn. Det finns studier som visar att ju tidigare man berättar för sitt barn om hur det kommit till, desto större är chansen att informationen tas emot på ett bra sätt av barnet. På www.kunskapsguiden.se  finns råd och hjälp om hur man kan berätta för sitt barn.

 

Varmt välkomna att vända er till oss för en konsultation!

Du når våra sjuksköterskor och barnmorskor för mer information samt bokning på 08-88 77 00
(Stockholm), 031-333 09 70 (Göteborg) eller 040-15 00 60 (Malmö).