Behandlingar 2019-03-07T11:54:45+00:00

 

Ett brett utbud av behandlingar

Vår målsättning är att par som vill påbörja en behandling ska få göra det så fort som möjligt.
Vi har korta väntetider och hög tillgänglighet per telefon för att ni ska kunna få kontakt med oss om frågor uppstår under behandlingen.


Vår ambition är att ni som söker oss skall bli väl insatta i händelseförloppet, samt att ni skall känna er trygga och professionellt omhändertagna vare sig behandlingen leder till graviditet eller inte. Nedan följer de olika behandlingar vi erbjuder som syftar till att öka fertiliteten.

Ägglossningsstimulering

NordicIVF_April-17_B88A7829  

Om det vid utredningen har framkommit att kvinnan har oregelbundna eller inga ägglossningar alls kan problemet avhjälpas med hormonstimulering via läkemedel. Det finns två typer av behandling för att stimulera ägglossning; dels i form av tabletter, dels med injektioner. Injektionsstimulering måste övervakas noga med hjälp av hormonprover och ultraljud och kan eventuellt kombineras med insemination vid exakt tidpunkt före ägglossning för att öka chanserna att bli gravid.

Insemination

NordicIVF_April-17_B88A8132    NordicIVF_April-17_B88A8143

Vid oförklarlig infertilitet kan mannens spermier insemineras direkt in i kvinnans livmoder. Mannen lämnar ett spermaprov till laboratoriet, där man genom gradientcentrifugering får fram de mest vitala spermierna.

Insemination med donerade spermier utförs vid behandling av lesbiska  par, ensamstående kvinnor eller heterosexuella par då utredningen visar på avsaknad av spermier.

Insemination kan göras i kvinnans naturliga cykel eller vid en hormonstimulering, strax före ägglossning.  Med hjälp av en mycket tunn kateter sprutas spermierna in i livmodern. Proceduren tar ca 5-10 minuter och upplevs inte som smärtsam.

IVF (In vitro-fertilisering)

NordicIVF_juni-17_B88A1548 

Denna behandling kallas även provrörsbefruktning, och innebär att ägg tas ut från kvinnans äggstockar för att spermien ska kunna befrukta det utanför kroppen. När de befruktade äggen – som nu kallas embryon – efter några dagar delat sig, väljs det bästa embryot ut och återförs till livmodern för att fästa i livmoderslemhinnan och utvecklas vidare, precis som efter befruktning på vanligt sätt. Om det blir flera fina embryon, kan de frysas för att återföras vid senare tillfälle.

Se vår informationsfilm om IVF här.

Mikroinjektion (ICSI)

ICSI är en förkortning av intracytoplasmatisk spermieinjektion och betyder att våra embryologer väljer ut en vital spermie och injicerar den med en tunn nål direkt in i ägget (mikroinjektion). Detta görs när mannens spermier är få (mindre än 1 milj/ml), har för dålig kvalitet eller om en vanlig IVF-behandling inte leder till befruktning av uttagna ägg. Proceduren görs med varje ägg. De som  blir befruktade bedöms; varav det bästa återförs till kvinnans livmoder på samma sätt som vid en vanlig IVF-behandling.

Testikelbiopsi (TESA/PESA)

NordicIVF_juni-17_B88A1269  

Om spermaprovet inte innehåller några spermier alls kan man komplettera utredningen med att ta ut spermier med en tunn nål från bitestikeln (PESA) eller testikeln (TESA). Ingreppet sker i lokalbedövning samt smärtstillande medel för att minska obehag. Denna process kan även bli aktuell vid behandling av män med ryggmärgsskada eller diabetes.

Återföring av frysta embryon

NordicIVF_juni-17_B88A1615  

Embryon av god kvalitet kan frysas ned för att senare användas vid ett eventuellt nytt IVF-försök. På så vis slipper kvinnan genomgå en ny hormonstimulering. Möjligheten att bli gravid på detta sätt är ungefär lika stor som vid återföring av färska embryon.

Frysning av obefruktade ägg

NordicIVF_juni-17_B88A1697  NordicIVF_juni-17_B88A1765

 

Med modern teknik kan även äggen frysas innan befruktning. Det kan vara aktuellt om man ej kan få fram spermier vid IVF-behandlingen, om etiska skäl gör att man ej vill skapa embryon som inte säkert kommer återföras eller om kvinnan saknar partner.

Se vår informationsfilm om äggfrys här.